Загальна практика

СПІКЕР:

Марчук Маргарита Сергіївна - лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат на акредитацію терапевтів методу когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

В умовах воєнного стану зростаюча поширеність психічних розладів вимагає знань від лікарів будь-якої спеціальності щодо базових критеріїв наявності депресії, панічного розладу, генералізованого тривожного розладу, розладу тривоги за здоров’я, а також практичних навичок для оптимальної та своєчасної допомоги населенню, зменшення інвалідизуючого впливу зазначених розладів, можливості досягнення стану здоров’я індивідуумів завдяки комбінації медикаментозної та психотерапевтичної підтримки.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо поширеності, етіології, патогенезу, клінічних ознак депресії, панічного розладу, генералізованого тривожного розладу, розладу тривоги за здоров’я, продемонструвати на основі розбору клінічних випадків методику оцінки ключових клінічних проявів зазначених нозологій, ознайомитись з класичними помилковими переконаннями, циклами, уточнити методи діагностики, розібрати сучасні рекомендації щодо лікування пацієнтів із зазначеними патологіями, навчитись використовувати техніки когнітивно-поведінкової психотерапії, опанувати ключові навички та навчитись їх використанню в процесі надання медичної допомоги в рамках будь-якої лікарської спеціалізації.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті наступні питання:

1)   особливості клінічних проявів розладів психічної сфери, а саме депресії, панічного розладу, генералізованого тривожного розладу, розладу тривоги за здоров’я;

2)   сучасні дані щодо епідеміології, етіології та патогенезу зазначених нозологічних одиниць;

3)   методика розпізнавання ключових симптомів психічних розладів, на які повинен звернути увагу лікар;

4)   навчання побудові патологічних циклів (аналіз думок, емоцій, поведінки та наслідків) при психічних розладах, які призводять до погіршення стану пацієнта, унеможливлюють зцілення;

5)   використання скринінгових шкал в рутинній практиці для збільшення частки своєчасно виявлених випадків психічних розладів, навчання їх інтерпретації;

6)   сучасні методи ефективного лікування пацієнтів з психічними розладами із застосуванням фармакології та технік когнітивно-поведінкової психотерапії.

7)   практична реалізація базових навичок когнітивно-поведінкової психотерапії в процесі надання кваліфікованої медичної допомоги лікарями усіх спеціальностей.

 

Вартість: 500 грн
купити