Загальна практика

 

СПІКЕР:

Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О.Богомольця)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Попит на ефективні та безпечні лікарські засоби зростає зі збільшеннями чисельності та загального постарішання населення земної кулі та зміною екологічних і кліматичних умов існування людства. В умовах коморбідності терапія часто полягає у поліфармації, що потребує не лише знань стандартів лікування соціально-значимих захворювань, а й урахування особливостей фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів у конкретного пацієнта.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:

Сучасні лікарські засоби дозволяють досягти значних результатів у лікуванні соціально-значимих захворювань, попередити розвиток ускладнень, інвалідності, ранньої смертності, підвищити якість життя пацієнтів. Але використання лікарських засобів може асоціювати із ризиками побічних ефектів, загострення хронічної патології. На конференції будуть представлені успішні практики, які базуються на персоналізованому застосуванні фармакотерапії.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Instagram https://instagram.com/academy.medeven...

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency