Загальна практика

СПІКЕР:

Марчук Маргарита Сергіївна - лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат на акредитацію терапевтів методу когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Міастенія відноситься до класу орфанних, рідкісних захворювань. Дефіцит практичного досвіду надання допомоги даній групі пацієнтів негативно відображається на якості діагностичної та тепапевтичної стратегії, що обирають лікарі, які не є профільними спеціалістами з лікування міастенії. Розбір клінічних випадків в контексті наявності помилок у лікуванні є потужною стратегією для привертання уваги лікарів до особливостей ведення пацієнта з міастенією. В умовах глобалізації порівняння рекомендацій Японії, ЄС, США, Канади, Чілі, Великобританії, Китаю щодо надання допомоги пацієнтам з міастенією і реальних фактів щодо лікування конкретних пацієнтів є оптимальним форматом для виявлення неспівпадінь і формування знань для профілактики помилок в практичній роботі.

МЕТА ЗАХОДУ:

На прикладі клінічних випадків пацієнтів з міастенією, їх скарг, анамнезу, даних обстежень проаналізувати найбільш поширені відхилення від актуальної тактики лікування пацієнтів, що заснована на рекомендаціях щодо надання діагностичної та терапевтичної допомоги пацієнту з діагнозом “Міастенія” в контексті Керівництва з лікування міастенічних синдромів (Німеччина), Клінічного протоколу лікування міастенії (Казахстан), Японських клінічних рекомендацій 2022 року для міастенії та міастенічного синдрому Ламберта-Ітона (Японія), Міжнародних консенсусних рекомендацій щодо лікування міастенії (ЄС, США, Канада, Чілі, Великобританія), Китайських рекомендацій з діагностики та лікування міастенії (Китай).

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
1. аналізувати клінічні випадки міастенії з позиції наявності відхилень від рекомендованої тактики обстеження та лікування;
2. обирати найбільш оптимальну тактику щодо обстеження пацієнта з підозрою на міастенію;
3. достовірно встановлювати діагноз “Міастенія”;
4. аналізувати настанови щодо лікування пацієнтів з міастенією у Японії, ЄС, США, Канади, Чілі, Великобританії, Китаю;
5. підбирати найбільш оптимальну, у тому числі індивідуалізовану сучасну стратегію надання неврологічної допомоги із призначенням симптоматичної та хворобомодифікуючої терапії;
6. покращувати якість життя пацієнта з міастенією шляхом призначення сучасної тактики лікування.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних кейсів та аналізу сучасних світових рекомендацій щодо лікування пацієнтів з міастенією будуть розглянуті наступні питання:

1)   сучасна тактика встановлення діагнозу “Міастенія”;

2)   актуальні методи діагностики міастенії (клінічні, лабораторні, інструментальні);

3)   поширені помилки при діагностиці пацієнта з проявами міастенії;

4)   тактика ведення пацієнтів, а саме, застосування симптоматичної терапії, підбір хворобимодифікуючих препаратів;

5)   уточнення ієрархії застосування лікарських засобів (так званих “ліній терапії”);

6)   диференційована терапевтична стратегія допомоги з урахуванням форми міастенії (генералізована, очна, ювенільна, пов'язана з тимомою, з пізнім початком і т.д.);

7)   порівняння підходу до вибору тактики лікування в Японії, ЄС, США, Канади, Чілі, Великобританії, Китаю;

8)   поширені помилки при лікуванні пацієнта з проявами міастенії.

 

Вартість: 500 грн
купити