Загальна практика

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:
Стаття «Що кажуть експерти з Франції про остеоартрит

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗАХІД

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Світ постійно розвивається, привносячи нові завдання для медицини. Враховуючи це, сімейні лікарі, як ключова ланка системи здоров'я, повинні бути здатними адаптуватися до цих змін. В контексті поширення компетенцій медиків, з'являється необхідність детальніше розбиратися в клінічних нюансах різних станів та хвороб. Аналіз реальних медичних випадків допомагає збагатити знання і отримати практичні рекомендації щодо догляду за пацієнтами.

МЕТА ЗАХОДУ:

Метою нашого заходу є створення спеціалізованої платформи для обговорення та аналізу клінічних ситуацій, з якими лікарі стикаються щодня. Наше завдання - надавати можливість обмінюватися знаннями, вивчати нові методи діагностики та лікування, а також формулювати стратегії лікування пацієнтів, виходячи з актуальних клінічних рекомендацій.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:

1. Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнта із остеоартритом: міжнародні рекомендації і практика ПМД. - Хіміон Людмила Вікторівна (д.мед.н, професор, завідувач кафедри терапіі, сімейної медицини, гематологіі і трансфузіологіі НУОЗ України імені П.Л. Шупика)
2. Пацієнт з хронічним болем: чи завжди все просто? - Копчак Оксана Олегівна (д.мед.н., зав. кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації КМУ, головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»)
3. Лайм-артрит: підходи до лікування. - Проценко Галина Олександрівна (д.мед.н, професор, головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, клінічної ревматології та терапії ДУ “ННЦ “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска” НАМН України)
4. Запаморочення як прояв “геріатричного синдрому”. - Осовська Наталія Юріївна (д.мед.н., професор, головний лікар діагностично-лікувального центру серцево-судинної патології)
5. Маски депресії та тривога – як діяти ефективно сімейному лікарю? - Височина Ірина Леонідівна (професор, завідуюча кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)
6. Хронічні порушення мозкового кровообігу: “критичні ланки розвитку” та можливості патогенетичної фармакотерапії. - Бурчинський Сергій Георгійович (к.мед.н, керівник відділу інформаційного аналізу та Міжнародних наукових програм ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Національний експерт України в галузі клінічної нейро- та психофармакології)
7. Можливості біорегуляційного підходу в профілактиці та лікуванні ускладнень гострих респіраторних захворювань. Клінічні кейси. - Бабінець Лілія Степанівна (д.мед.н., професор, лікар-терапевт вищої категорії, віце-президент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», член правління ГО «Українська асоціація сімейної медицини»)
8. Діагностика і лікування пацієнтів з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту з урахуванням сучасних рекомендацій. - Джанелідзе Давід Теймуразович (лікар-гастроентеролог, лікар-ендоскопіст, к.мед.н, член European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), The American Gastroenterological Association (AGA))

Доєднуйтесь до нашої спільноти

Instagram https://www.instagram.com/academy.medevent.com.ua/

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog