Загальна практика

 

СПІКЕР:

Торбас Олена Олександрівна - к.мед.н., науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій, ДУ "ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска", діючий член European Society of Hypertension, European Association of Cardiovascular Imaging, Fellow of the European Society of Cardiology

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Доступність антимікробних засобів, безконтрольний прийом, пандемія COVID-19 призвели до надмірного використання антибіотиків. За останні роки лікарі всього світу спостерігають зниження чутливості мікроорганізмів до існуючих протимікробних засобів, формування антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів серед госпітальних та негоспітальних інфекцій. Викликом для українських лікарів стало ведення пацієнтів в умовах війни через обмежену доступність препаратів та методів діагностики. Тому надзвичайно важливим на сьогодні є раціональне застосування існуючих антибіотиків з урахуванням чутливості збудника для попередження розвитку антибіотикорезистентності

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищення рівня обґрунтованого призначення антибіотикотерапії лікарями первинної ланки надання медичної допомоги згідно із сучасними рекомендаціями в умовах війни

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних кейсів розглядаються питання правильного та раціонального призначення антибіотиків на госпітальному етапі декомпенсованим кардіологічним пацієнтам.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog