Загальна практика

СПІКЕР:

Бронюк Анна Володимирівна - лікар-кардіолог Вінницього обласного кардіологічного центру, аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ, спікер Вінницького курсу інтервенційної кардіології 2023-2024

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Серцево-судинні захворювання залишаються найбільшою причиною смертності у нашій країні на країнах всього світу. Адекватне та своєчасне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця є тим принципом, який допоможе у збереженні якості та тривалості життя великій кількості пацієнтів.
Щорічно збільшується кількість пацієнтів, що мають показання до призначення подвійної антитромбоцитарної терапії, яка являє собою комбінацію аспірину і перорального інгібітора P2Y12-рецепторів тромбоцитів до аденозин 5'-дифосфату. За даними популяційних досліджень 2015 року, в Європі приблизно 1 млн 400 тис. пацієнтів на рік отримують ПАТТ з приводу проведеного перкутанного коронарного втручання, ще 2 млн 200 тис. пацієнтам призначається ПАТТ після інфаркту міокарда.
Накопичені протягом багатьох років дані про використання подвійної антитромбоцитарної терапії показують переваги та недоліки даного виду лікування.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представлення і демонстрація різних тактик лікування та профілактики пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями з акцентом на використання антитромбоцитарних препаратів, опанування професійних знань та навичок щодо належного використання препаратів антитромбоцитарного ряду, розгляд клінічних випадків.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
1. будуть розглянуті клінічні особливості призначення комбінацій антитромбоцитарних препаратів у розрізі сучасних рекомендацій ESC 2023;
2. використання антитромбоцитарних препаратів в кардіології при супутніх кардіологічних та некардіологічних захворюваннях, таких як – фібриляція передсердь, протезування клапанів, стентування коронарних артерій та периферичних артерій, цукровий діабет, ТЕЛА, ниркова недостатність;
3. призначення аспірину у комбінації з інгібіторами P2Y12-рецепторів тромбоцитів (клопідогрель, прасугрель, тікагрелор) у пацієнтів з гострим інфарктом міокарду;
4. призначення подвійної антитромбоцитарної терапії у пацієнта після інфаркту, які комбінації препаратів дозволені;
5. призначення подвійної антитромбоцитарна терапія після стентування коронарних артерій, яка комбінація препаратів можлива, яка тривалість призначення;
6. призначення антитромбоцитарної терпії в комбінації з новими пеоральними антикоагулянтами при фібриляції передсердь;
7. перехід з одного антитромбоцитарного препарату на інший;
8. резистентність до аспірину та клопідогрелю;
9. будуть розглянуті можливі ускладнення антитромбоцитарної терапії, лікування ускладнень.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості призначення комбінацій антитромбоцитарних препаратів у розрізі сучасних рекомендацій.

– Своєчасність використання антитромбоцитарних препаратів;

–  Призначення аспірину у комбінації з інгібіторами P2Y12-рецепторів тромбоцитів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарду;

– Тривалість ПАТТ у пацієнта після інфаркту міокарда;

–  Подвійна антитромбоцитарна терапія після стентування коронарних артерій, яка комбінація препаратів можлива, яка тривалість призначення.

-   Перехід з одного антитромбоцитарного препарату на інший.

-   Можливі ускладнення антитромбоцитарної терапії, лікування ускладнень.

-  Резистентність до аспірину та клопідогрелю;

–  Розбір клінічних кейсів.

Вартість: 500 грн
купити