Загальна практика

СПІКЕР:

Смірнова Ольга Юріївна - лікар-анестезіолог, дитячий анестезіолог МПП «Фірма Реабілітація»

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Артеріальні тромбози (у разі інфаркту міокарда та ішемічного інсульту) створюють величезне навантаження на систему охорони здоров'я та суттєво знижують якість життя. При вчасному розпізнаванні симптомів, виявленні факторів ризику, призначенні відповідної профілактики, численні смерті від цих тромбоемболічних подій можуть бути потенційно попереджені.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, патофізіології та класифікації артеріальних тромбозів та тромбоемболій. Продемонструвати на основі розбору клінічних випадків методику оцінки вірогідності тромбоемболічних подій у конкретного пацієнта та тактику його подальшого ведення. Детально розібрати фармакологічну профілактику для різних груп пацієнтів.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті різні види атреріальних тромбозів та тромбоемболій, питання діагностики та стратифікації ризиків.

-        Підвищення обізнаності лікарів про проблему артеріальних тромбозів

-        Епідеміологія тромбозів

-        Патофізіологія тромбозів різної локалізації

-        Розпізнавання симптомів та настороженість у певних груп пацієнтів

-        Правильна тактика ведення пацієнта, у якого вже виник тромбоз

-        Первинна та вторинна медикаментозна профілактика

 

Вартість: 500 грн
купити