Загальна практика

СПІКЕР:

Колоскова Олена Костянтинівна - д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Доступність антимікробних засобів, безконтрольний прийом, пандемія COVID-19 призвели до надмірного використання антибіотиків. За останні роки лікарі всього світу спостерігають зниження чутливості мікроорганізмів до існуючих протимікробних засобів, формування антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів серед госпітальних та негоспітальних інфекцій. Викликом для українських лікарів стало ведення пацієнтів в умовах війни через обмежену доступність препаратів та методів діагностики. Тому надзвичайно важливим на сьогодні є раціональне застосування існуючих антибіотиків з урахуванням чутливості збудника для попередження розвитку антибіотикорезистентності

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищення рівня обґрунтованого призначення антибіотикотерапії лікарями первинної ланки надання медичної допомоги згідно із сучасними рекомендаціями в умовах війни

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних кейсів розглядаються питання правильного та раціонального призначення антибіотиків пацієнтам з тонзилофарингітами на первинній ланці надання медичної допомоги.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog