Загальна практика

Спікер: Клименко Ліліана Вікторівна, к.мед.н., доцент

Які питання будуть розглянуті на курсі?

Лекція №1
Класифікація екстрасистолії.
Причини виникнення екстрасистолії.
Клінічні прояви екстрасистолії.
ЕКГ-топічна діагностика екстрасистолії.
ЕКГ-ознаки передсердної, АВ-вузлової, шлуночкової, лівошлуночкової та правошлуночкової екстрасистолії.
Класифікація шлуночкових екстрасистол (по B. Lown).
Практична частина: клінічний розбір понад 25 ЕКГ реальних випадків із лікарської практики. Кожен слухач зможе попрактикуватися у розшифровці ЕКГ-плівок із різними видами екстрасистолій та постановці діагнозу.

Лекція №2
Холтерівське моніторування ЕКГ.
Тактика ведення хворих з екстрасистолією.
Клаcифікація ААП (Williams і D. Harrison).
Показання до призначення ААП.
Принципи ведення хворих із надшлуночковою екстрасистолією.
Принципи ведення хворих із шлуночковою екстрасистолією.

Чому навчиться слухач?
Ознайомиться з класифікацією та ЕКГ-діагностикою екстрасистолії.
Удосконалить практичні навички в розшифровці ЕКГ-плівок із різними видами екстрасистолій на прикладі випадків із реальної лікарської практики.
Ознайомиться з особливостями ведення хворих із надшлуночковою та шлуночковою екстрасистоліями.

 

Вартість курсу: 500грн

(2 практичні лекції)

https://academy.medevent.com.ua/product/suchasnij-poglyad-na-paciientiv-iz-cd-2-tipu-rekomendacii-ada-ta-duodecim/?add-to-cart=287