Загальна практика

 

СПІКЕР:

Гріцова Наталя Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика (Київ)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Інфекційні захворювання з кожним роком кидають все нові й нові виклики клініцистам та лишаються однією з найрозповсюдженіших проблем для системи охорони здоров’я вцілому. Тому так важливо у своїй клінічній практиці враховувати діагностичні та терапевтичні нюанси ведення пацієнтів з інфекційними захворюваннями задля відновлення й збереження їх здоров’я. Діагностування та розробка тактики лікування, раціональна антибіотикотерапія, направлення та проведення відповідних досліджень, вчасна імунізація пацієнтів, заходи щодо профілактики інфекційних захворювань – усе це є невід’ємною частиною роботи лікаря первинної ланки, адже саме ці спеціалісти першими стикаються з даною проблемою. Профілактика інфекційних захворювань допомагає запобігти поширенню захворювань як у пацієнтів, так і у фахівців медицини. А за допомогою правильно побудованих профілактичних заходів, застосування сучасних методів діагностування і лікування можна значно знизити кількість захворювань, викликаних інфекціями.

МЕТА ЗАХОДУ:

Здобути досвід та розвинути знання слухачів щодо процесів діагностики, лікування та профілактичних заходів для захисту людей від захворювань інфекційного походження. Крім того, цей захід дасть змогу аудиторії отримати актуальну інформацію щодо процесів діагностики, рекомендації щодо лікування та профілактичних заходів.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних кейсів розглядаються питання варіабельності клініко-рентгенологічних ознак інфільтративного та дисемінованого туберкульозу, особливостей диференціальної діагностики з легеневими інфільтраціями та дисемінаціями іншої етіології.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency