Загальна практика

Спікер:
Уманець Т.Р. - президент Асоціації дитячих алергологів України, д.мед.н., головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Питання що розглядаються на лекції:
  • Синдром візингу - головна проблема в ранньому дитинстві.
  • Анатомо-фізіологічні особливості респіраторної системи у дітей раннього віку.
  • Причини візингу у дітей. Вірус-індукований візинг.
  • Як запідозрити БА у дитини до 5 років?
  • Принципи вибору варіантів контролюючої терапії БА згідно GINA 2020.