Загальна практика

СПІКЕР: д.мед.н., професор Чухрієнко Неонілла Дмитрівна

Питання, що розглядаються на лекції:
1. Що повинен знати сучасний лікар про динаміку АТ у хворих з артеріальною гіпертензією для підбору персоніфікованої терапії?
2. Бессимптомное ураження органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією.
3. Чим небезпечна ГЛШ?
4. Хто такий - складний пацієнт з АГ?
5. Розбір двох клінічних кейсів складних пацієнтів з АГ.
6. Яким пацієнтам показана оригінальна фіксована комбінація бісопрололу і периндоприлу?