Загальна практика

Спікер: Дзюблик Ярослав Олексадрович - д.м.н., провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

Питання, які були розглянуті:

  • Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика.
  • Пневмонія: епідеміологія, етіологія, чутливість збудників, діагностика, критерії діагнозу, групи хворих.
  • Лікування пацієнта із НП.
  • Шкала CURB-65/CRB-65.
  • Принципи АБ-терапії: тривалість, АБ в амбулаторних умовах, АБ в умовах стаціонару.
  • Помилки в лікуванні НП.
  • НП у хворих на грип.
  • Коронавірусна хвороба (COVID-19): клінічні особливості пневмоній, ступені тяжкості COVID-19, КТ-картина, потенційна терапія.