Загальна практика

 

СПІКЕР:

Проценко Галина Олександрівна (д.мед.н, професор, головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, клінічної ревматології та терапії ДУ "ННЦ "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Світ постійно розвивається, привносячи нові завдання для медицини. Враховуючи це, сімейні лікарі, як ключова ланка системи здоров'я, повинні бути здатними адаптуватися до цих змін. В контексті поширення компетенцій медиків, з'являється необхідність детальніше розбиратися в клінічних нюансах різних станів та хвороб. Аналіз реальних медичних випадків допомагає збагатити знання і отримати практичні рекомендації щодо догляду за пацієнтами.

МЕТА ЗАХОДУ:

Метою нашого заходу є створення спеціалізованої платформи для обговорення та аналізу клінічних ситуацій, з якими лікарі стикаються щодня. Наше завдання - надавати можливість обмінюватися знаннями, вивчати нові методи діагностики та лікування, а також формулювати стратегії лікування пацієнтів, виходячи з актуальних клінічних рекомендацій.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:

Семінар спрямований на те, щоб перетворити теоретичні знання на практичні навички в реальних медичних ситуаціях. Під час цього заходу лікарі матимуть можливість вдосконалити свої професійні навички, додати нові методики до свого арсеналу та отримати практичні поради щодо обслуговування пацієнтів. Такий підхід відповідає актуальним потребам в медицині, маючи за мету підвищення якості медичного обслуговування. Завершивши семінар і з огляду на детальне розуміння хвороб, лікарі будуть краще підготовлені до роботи з пацієнтами, використовуючи реальний клінічний досвід.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Instagram https://instagram.com/academy.medeven...

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency