Загальна практика

Спікер-експерт: Клименко Ліліана Вікторівна – к.мед.н., доцент, експерт MedEvent

 

Актуальність:

Проблема порушень серцевого ритму є однією з найбільш актуальних у лікарській практиці в усьому світі. Висока розповсюдженість даної патології, можливі ускладнення, іноді життєзагрожуючого характеру, обумовлюють важливість вчасної діагностики та вибору правильної тактики ведення пацієнтів.

Які питання будуть розглянуті на курсі?

Лекція 1.

  • Надшлуночкові пароксизмальні тахікардії: класифікація, причини та клінічні прояви.
  • Шлуночкові пароксизмальні тахікардії: класифікація, причини та клінічна картина.
  • ЕКГ-діагностика пароксизмальних тахікардій: надшлуночкові (синоатріальна, передсердна, АВ-вузлова, АВ-реципрокна тахікардія за участю додаткових шляхів проведення) та шлуночкові.
  • Практичний розбір понад 50 плівок ЕКГ разом зі спікером-експертом.

Лекція 2.

  • Надшлуночкові пароксизмальні тахікардії: невiдкладна допомога хворим із тахiкардiєю з вузьким та широким комплексом QRS, покази до хірургічного лікування.
  • Шлуночкові пароксизмальні тахікардії: купірування нападів, лікування  для профілактики повторних нападів, хірургічне лікування.

Чому навчиться слухач?

  • ЕКГ-діагностиці пароксизмальних тахікардій.
  • Потренується в розшифровці ЕКГ-плівок з даною патологією на прикладі понад 50 реальних клінічних кейсів.
  • Вдосконалить практичні навички в розшифровці ЕКГ-плівок.
  • Навчиться діагностиці та тактиці ведення пацієнтів з пароксизмальними тахікардіями.

 

Вартість курсу: 500грн

(2 практичні лекції)

https://academy.medevent.com.ua/product/suchasnij-poglyad-na-paciientiv-iz-cd-2-tipu-rekomendacii-ada-ta-duodecim/?add-to-cart=287