Кардіологія

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Клименко Ліліана Вікторівна
к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Кардіолог вищої категорії
АКТУАЛЬНІСТЬ:
Фібриляція передсердь – одне з найпоширеніших порушень ритму серця, яке трапляється в популяції 1-2 на 100 осіб. Систематичне моніторування ЕКГ дозволяє виявити ФП у кожного двадцятого пацієнта з інсультом. ФП може тривало залишатися недіагностованою (безсимптомна ФП). Також поширеність ФП підвищуєтся з віком. ФП асоціюється зі збільшенням ризику смерті, інсульту та інших тромбоемболічних ускладнень, серцевої недостатності та госпіталізацій, погіршенням якості життя, зниженням переносимості фізичних навантажень і дисфункцією лівого шлуночка. У звязку з цим обговорюєтся питання оптимізації підходів, спрямованих на виявлення та профілактику ФП, у тому числі у пацієнтів, які мали порушення мозкового кровообігу в анамнезі адже саме вони мають найвищий ризик рецидиву інсульту і смерті.
ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:​
  1. Класифікація та діагностика фібриляції та тріпотіння передсердь.
  2. Показання до відновлення синусового ритму на догоспітальному етапі та до госпіталізації при фібриляції та тріпотінні передсердь.
  3. Класифікація антиаритмічних препаратів.
  4. Тактика ведення пацієнтів з вперше виявленою, пароксизмальною та постійною формами фібриляцією передсердь.
  5. Антикоагулянтна терапія ФП.
  6. Рекомендації ESC/EACTS 2020 по веденню пацієнтів з ФП. Схема “таблетка в кишені”.
  7.  Невідкладна допомога при  фібриляції та тріпотінні шлуночків.
Вартість: 500грн
купити