Кардіологія

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Клименко Ліліана Вікторівна
к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кардіолог вищої категорії

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Проблема міокардитів і кардіоміопатій залишається однією з найбільш актуальних в клініці некоронарогенних захворювань серця. Складність проблеми обумовлена багатьма причинами, численними етіологічними чинниками, різноманітністю проявів і вираженістю клінічних симптомів, складністю діагностики і відсутністю чітких алгоритмів лікування таких пацієнтів тощо. На теперішній час поширеність міокардиту складає до 20 % всіх некоронарогенних уражень серця і від 5 до 11 % всіх захворювань серцево-судинної системи. Останніми роками відмічено зростання захворюваності міокардитом. Це обумовлено, з одного боку, впровадженням в клінічну практику нових діагностичних методів. З іншого боку, збільшення числа хворих міокардитом пов’язують із зміною реактивності організму, появою нових етіологічних чинників, неправильним і невчасним застосуванням медикаментозних препаратів, глобальною зміною навколишнього середовища, недоброякісним харчуванням та психоемоційними перенапруженням. Зважаючи на все вищесказане, проблема міокардитів є актуальною і потребує подальших досліджень.

МЕТА ЗАХОДУ:

Вдосконалити знання з питань диференційної діагностики і тактики ведення пацієнтів з міокардитами різної етіології
ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:​

1. **Визначення та сучасна класифікація міокардитів**
2. **Клініка та діагностика міокардитів.**
3. **Тактика ведення пацієнтів з різними формами міокардитів.**

ЩО ОТРИМАЄ КОЖЕН УЧАСНИК:​

Лікарі зможуть удосконалити знання з приводу основних ланок формування захворювання, класифікації та диференційної діагностики міокардитів, тактики ведення та надання невідкладної допомоги пацієнтам з міокардитами, розібрати ситуаційні задачі з даної тематики.
Вартість: 400 грн
купити