Кардіологія

Спікери:

Процюк Ольга Вікторівна - д.мед.н., професор, спікер-експерт MedEvent з ендокринології.

Клименко Ліліана Вікторівна – к.мед.н., доцент, спікер-експерт MedEvent з кардіології.

 

Питання що розглядаються на лекції:

1. Рекомендації Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology, ESC) і Європейського товариства гіпертензії (European Society of Hypertension, ESH) з лікування артеріальної гіпертензії 2018 р.
2. Європейські рекомендації з діагностики та лікування дисліпідемій ESC/EAS, 2019 р.
3. Рекомендації Американської діабетичної асоціації (ADA) «Стандарти медичної допомоги при цукровому діабету (ЦД)», 2020 р.
4. Фактори, які впливають на серцево-судинні ризики у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, та категорії кардіоваскулярного ризику, стратегія антигіпертензивного лікування хворих з неускладненою АГ, а також в поєднанні з ІХС та ЦД 2 типу.
5. Принципи корекції ліпідного профілю у хворих з даними патологіями.
6. Окреме місце буде відведено веденню пацієнтів з хронічними коронарними синдромами.