Кардіологія

Спікер: Черська Марія Сергіївна – к.мед.н., завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин НАМНУ”, спікер-експерт MedEvent з кардіології

Питання, що розглядаються на лекції:

  • Розбір основних особливостей результатів ЕхоКГ пацієнта з артеріальною гіпертензією і тактики лікування в залежності від показників структурно-функціонального стану серця.
  • Розбір основних особливостей результатів ЕхоКГ пацієнта з ішемічною хворобою серця та вибір препаратів для лікування в залежності від отриманих результатів.
  • Розбір основних особливостей результатів ЕхоКГ пацієнта з серцевою недостатністю та вибір тактики лікування;
  • Розбір основних особливостей результатів ЕхоКГ пацієнта з фібриляцією передсердь та вибір тактики лікування.
  • Розбір основних особливостей результатів ЕхоКГ пацієнта з пролапсом мітрального клапана та вибір тактики лікування.