Кардіологія

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Черська Марія Сергіївна
лікар-кардіолог, терапевт, д. мед. н. за спеціальністю кардіологія, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко», провідний науковий співробітник

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з метаболічним синдромом є актуальною в медицині, оскільки метаболічний синдром збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Артеріальна гіпертензія є ключовим ризиковим фактором, але лікування може бути складним. Семінар забезпечує учасникам останнім інформацією та ефективними підходами для поліпшення лікування пацієнтів з метаболічним синдромом та артеріальною гіпертензією.
ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:​

1. Коло метаболічного синдрому (МС)
2. Місце артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів із МС
3. Прогноз і стратегія лікування АГ у пацієнта з МС
4. Акцент, який слід обов’язково враховувати при лікуванні АГ у пацієнтів з МС

ЩО ОТРИМАЄ КОЖЕН УЧАСНИК:​
Слухачі зрозуміють яке місце за частотою займає артеріальна гіпертензія у складі метаболічного синдрому, а головне – навчаться прогнозувати наслідки та розробляти стратегію лікування таких пацієнтів з урахуванням особливостей ведення хворих із МС