Кардіологія

Спікер: Клименко Ліліана Вікторівна – к.мед.н., доцент, спікер-експерт MedEvent з кардіології.

Актуальність:

Проблема порушень серцевого ритму є однією з найбільш актуальних в практиці лікарів у всьому світі. Актуальність даної теми обумовлена не лише високою розповсюдженістю даної патології, але й можливими її ускладненнями, іноді життєзагрожуючого характеру.

Які питання будуть розглянуті на курсі?

  • Етіопатогенез, класифікація, клінічні прояви та діагностика ФП/ТП.
  • Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь: класифікація антиаритмічних препаратів, принципи їх застосування, антикоагулянтна терапія, оцінка за шкалами CHA2DS2-VASc та HAS-BLED, інвазивне лікування.
  • Принципи надання невідкладної допомоги пацієнтам з фібриляцією і тріпотінням шлуночків.
Чому навчиться слухач?
  • Ознайомиться з ЕКГ-діагностикою фібриляції та тріпотіння передсердь.
  • Вмітиме інтерпретувати ЕКГ-плівки з даною патологією.
  • Отримає сучасні знання з ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь.
  • Засвоїть принципи надання невідкладної допомоги пацієнтам з фібриляцією і тріпотінням шлуночків.

Вартість курсу: 500грн

(2 практичні лекції)