Кардіологія

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Фібриляція передсердь – одне з найпоширеніших порушень ритму серця, яке трапляється в популяції 1-2 на 100 осіб. Систематичне моніторування ЕКГ дозволяє виявити ФП у кожного двадцятого пацієнта з інсультом. ФП може тривало залишатися недіагностованою (безсимптомна ФП). Також поширеність ФП підвищуєтся з віком. ФП асоціюється зі збільшенням ризику смерті, інсульту та інших тромбоемболічних ускладнень, серцевої недостатності та госпіталізацій, погіршенням якості життя, зниженням переносимості фізичних навантажень і дисфункцією лівого шлуночка. У звязку з цим обговорюєтся питання оптимізації підходів, спрямованих на виявлення та профілактику ФП, у тому числі у пацієнтів, які мали порушення мозкового кровообігу в анамнезі адже саме вони мають найвищий ризик рецидиву інсульту і смерті.
ДЛЯ КОГО:
Загальна практика-сімейна медицина, терапія, кардіологія, дитяча кардіологія, педіатрія, медицина невідкладних станів, функціональна діагностика

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:​

  1. Причини виникнення, клінічні прояви та класифікація фібриляції та тріпотіння передсердь.
  2. ЕКГ-діагностика фібриляції та тріпотіння передсердь.
  3. Причини виникнення, клінічні прояви фібриляції та тріпотіння шлуночків.
  4. ЕКГ-діагностика фібриляції та тріпотіння шлуночків
  5. Практичний розбір більше 50 ЕКГ по фібриляції та тріпотіння передсердь та шлуночків.

Вартість: 500грн
купити