Кардіологія


СПІКЕР
: д.мед.н., профессор Бабінець Лілія Степанівна

Питання
, що розглядаються на лекції:
1. Поширеність серцево-судинних захворювань в Україні.
2. Результати дослідження PURE: поширеність, обізнаність, лікування та контроль гіпертензії серед сільського та міського населення в країнах з низьким-середнім і високим доходом.
3. Рекомендації з лікування АГ (ESC/ESH 2018).
4. Розбір клінічного кейсу пацієнта серцево-судинного профілю.
5. Гіперхолестеринемія. Які бувають ліпіди?
6. Статинотерапія у пацієнтів з АГ.
7. Рівні показників ліпідів крові для загальної популяції й пацієнтів із ССР (серцево-судинним ризиком).