Кардіологія

 

СПІКЕР: Черська Марія Сергіївна, к.мед.н., кардіолог, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням НУ “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМНУ”

Питання, що будуть розглянуті:
1. Розповсюдженість тривожних та депресивних розладів (ТДР) серед пацієнтів загальносоматичного та кардіологічного профілів.
2. Класифікація, рутинна діагностика та можливість лікування ТДР в практиці сімейного лікаря.
3. Роль ГАМК в лікуванні соматовегетативних розладів.
4. Фармакологічні інструменти сімейного лікаря для допомоги пацієнтам з ТДР.