Психіатрія

 

СПІКЕР:

Чабан Олег Созонтович - д.мед.н, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико- психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ)

Хіміон Людмила Вікторівна – віце-президент УАСМ, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри терапії, сімейної медицини, гематології ітрансфузіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

У сучасному світі населення України стикається з різноманітними соціально-економічними викликами, які вимагають збільшення ролі сімейного лікаря в охороні здоров'я населення. Зміни в структурі захворювань, зокрема зростання хронічних захворювань, потребують більшої уваги до профілактики та своєчасного виявлення захворювань на рівні ПМД, а швидкий розвиток телемедицини та інших інноваційних технологій створює нові можливості для оптимізації роботи сімейних лікарів та покращення доступності медичної допомоги для населення. Конференція сприятиме підвищенню кваліфікації сімейних лікарів, забезпечуючи їм можливість ознайомитися з новими методами діагностики, лікування та профілактики різноманітних захворювань. Захід сприятиме розвитку розуміння комплексності взаємодії різних ланків медицини та залученню громадськості до питань охорони здоров'я, забезпечуючи здоров'я та добробут нації в цілому

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищення рівня компетентності та кваліфікації сімейних лікарів, вивчення сучасних міжнародних стандартів та протоколів в сфері первинної медичної допомоги (далі – ПМД); обмін досвідом між сімейними лікарями, медичними спеціалістами різних напрямів та міжнародними експертами з охорони здоров'я; зміцнення позиції сімейного лікаря в системі охорони здоров'я, розробка стратегій співпраці між сімейними лікарями, спеціалістами, державними структурами та громадськістю для спільної участі в розвитку ПМД в Україні

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Дані ВООЗ щодо поширеності психічних розладів у населення, постраждалих від конфліктів, з поправкою на супутні захворювання; піраміда оптимальної комбінації послуг у сфері охорони психічного здоров`я ВООЗ.

Доєднуйтесь до нашої спільноти:

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog