Психіатрія


СПІКЕР
: Професор, д.мед.н. Корнацький В.М.

Питання, що розглядаються на лекції:
1. Стрес в умовах військових конфліктів.
2. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
3. «В’єтнамський», «Афганський», «Чеченський» синдроми.
4. Наслідки військового конфлікту АТО в Україні.
5. Наслідки психотравмуючих факторів.
6. Частота виявлення депресії і тривоги залежно від наявності захворювань за класами хвороб, в залежності від віку.
7. Характеристика переважних типів лікування хворих залежно від наявності ознак порушень психічного здоров’я.
8. Аналіз впливу сімейного стану та релігії на частоту виявлення депресії.
9. Частота виявлення тривоги в окремих вікових групах хворих з соматичними захворюваннями.
10. Частота поєднання основного та супутніх захворювань у хворих в умовах амбулаторного спостереження.
11. Частота виявлення тривоги залежно від наявності окремих захворювань за класами хвороб.
12. Частота виявлення стресових станів (тривоги та депресії) у військовослужбовців, учасників АТО.
13. Частка непсихотичних психічних розладів у нозологічних групах.
14. Розподіл психічних порушень в залежності від рівня якості життя.
15. Аналіз соціальних факторів впливу.
16. Частота виявлення тривожно-депресивної симптоматики.
17. Результати залучення психотерапевтичної допомоги до лікування хворих на серцево-судинні захворювання:.