Психіатрія

- Матвієць Людмила Григорівна - к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного Університету Охорони Здоров’я імені П.Л. Шупика.

Черська Марія Сергіївна - к.мед.н., завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин НАМНУ"

Для кого:
Для лікарів загальної практики-сімейних лікарів, педіатрів (щодо підлітків), терапевтів, кардіологів і інших фахівців непсихіатричного профілю.

Мета заходу:
Надати інформацію про підходи лікаря до пацієнтів з порушенням психічного здоров’я та засоби відновлення психічного здоров’я в загальній лікарській практиці.

Питання, що розглянуті:

– Патогенетичні аспекти порушення психічного здоров’я, зокрема тривожно-депресивних розладів, в загальній лікарській практиці.
– Підходи до діагностики та лікування тривожно-депресивних розладів.
– Відновлення психічного і фізичного здоров’я пацієнтам з постковідним синдромом.
– Характеристика впливу засобів рослинного походження  на патогенетичні ланки постковідного синдрому.

Що ви отримаєте:
Ви поновите навички діагностики тривожно-депресивних розладів в умовах обмеження часу для прийому пацієнта.
Отримаєте знання про медичні засоби для успішного відновлення психічного здоров’я в загальній лікарській практиці, зокрема у пацієнтів, які перенесли COVID 19 (SARS-CoV-2) з подальшим формуванням постковідного синдрому.