Інфекційні хвороби + Паразитологія

Спікер:
Височина І.Л., д.м.н., професор.
Питання що розглядаються на лекції: 1. Нормативна база: накази МОЗ України №722, 762, 852 та 1227.
2. Алгоритм дій лікарів закладів ОЗ при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу (COVID-19).
3. Зміни до закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (проект №3320 від 13 квітня 2020 року).
4. Протиепідемічні заходи у боротьбі з COVID-19.
5. Проблемні питання COVID-19.
6. Чому протефлазід? Огляд 107 джерел.
7. Власні дослідження ефективності Протефлазиду.
8. Доказова база: флавоноїди, апігенін, протефлазід.
9. Симптоми грві та коронавірусної інфекції.
10. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 №722.
11. Цикл розмноження вірусів в клітині.
12. Полімішеневий механізм дії протефлазіду.