Інфекційні хвороби + Паразитологія

СПІКЕР:

Кухарчук Христина Миколаївна - лікар загальної практики - сімейної медицини вищої категорії, к.мед.н, асистент кафедри внутрішньої медицини 3, НМУ імені О.О. Богомольця, лікар функціональної діагностики ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Набряки є однією з найбільш поширених скарг, нерідко зумовлюють звернення пацієнта до лікаря і, таким чином, стають першим клінічно очевидним проявом багатьох захворювань.
Враховуючи широке розмаїття клінічних варіантів периферичних набряків, проведення глибокого клінічного обстеження, диференційної діагностики, визначення нозологічної приналежності є запорукою успішної етіотропної та патогенетичної терапії. Справа в тому, що виявлення набряку (насамперед - нижніх кінцівок) при клінічному обстеженні часто свідчить про наявність дуже серйозного захворювання. При цьому, незважаючи на очевидність даного симптому як такого, далеко не завжди вдається визначити з першого погляду безпосередньо основну патологію, що призвела до периферичного набряку.

МЕТА ЗАХОДУ:

Зрозуміти патогенетичні основи набрякового синдрому та вміти проводити диференційну діагностику, оволодіти стандартами діагностики, профілактики та підходами до лікування периферичних набряків

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

  1. Поняття та їх визначення;
  2. Патогенез набряків;
  3. Класифікація набряків;
  4. Послідовність дій лікаря при виявленні набряків, зокрема периферичних;
  5. Алгоритм диференційної діагностики при виявленні периферичних набряків;
  6. Профілактика та основні підходи до лікування.

 

Вартість: 400 грн
купити