Інфекційні хвороби + Паразитологія

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Доступність антимікробних засобів, безконтрольний прийом, пандемія COVID-19 призвели до надмірного використання антибіотиків. За останні роки лікарі всього світу спостерігають зниження чутливості мікроорганізмів до існуючих протимікробних засобів, формування антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів серед госпітальних та негоспітальних інфекцій. Викликом для українських лікарів стало ведення пацієнтів в умовах війни через обмежену доступність препаратів та методів діагностики. Тому надзвичайно важливим на сьогодні є раціональне застосування існуючих антибіотиків з урахуванням чутливості збудника для попередження розвитку антибіотикорезистентності.

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищення рівня обґрунтованого призначення антибіотикотерапії лікарями первинної ланки надання медичної допомоги згідно із сучасними рекомендаціями в умовах війни.

ДЛЯ КОГО:

Загальна практика – сімейна медицина, інфекційні захворювання, пульмонологія, отоларингологія, урологія, гастроентерологія, епідеміологія, дерматологія, фармакологія, інтерни
ПИТАННЯ ЩО РОЗГЛЯНУТІ:
 • “Ефективне та безпечне проведення антибіотикотерапії при COVID” – Селюк Мар’яна Миколаївна – д.мед.н., професор кафедри терапії Української військово-медичної академії
 • “Вакцинація та застосування протимікробних препаратів: до, протягом, після” – Лапій Федір Іванович – провідний імунолог, к.мед. н, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 • “Раціональні підходи до терапії інфекцій верхніх дихальних шляхів” – Березняков Владислав Ігорович – доцент кафедри
  загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти
 • “Раціональні підходи до лікування пацієнтів з гострим бронхітом” – Зайков Сергій Вікторович – д.мед.н., професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика, президент Асоціації алергологів України
 • “Як призначати антибіотики на госпітальному етапі декомпенсованим кардіологічним пацієнтам” – Торбас Олена Олександрівна – Перший заступник голови Ради молодих вчених Національної академії медичних наук України, к.мед.н., лікар кардіолог
 • “Раціональна антибіотикотерапія при проведенні диференційної діагностики туберкульозу на первинній ланці” –  Гріцова Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені
  П. Л. Шупика
 • “Негоспітальна пневмонія у амбулаторних хворих етіотропна терапія і раціональний підхід” – Островський Микола Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
 • “Стандарти лабораторної діагностики SARS-COV-2” – Анастасій Ігор Анатолійович – к.мед.н, доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця
 • “Біль в горлі. Власний клінічний досвід у призмі сучасних наукових даних” – Колоскова Олена Костянтинівна –  д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ