Інфекційні хвороби + Паразитологія

 

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Хайтович Микола Валентинович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність обумовлена значною поширеністю антимікробної резистентності у закладах охорони здоров’я України та повільним впровадженням в них сучасних стандартів та протоколів антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики; нестачею, а часто і відсутністю в багатьох закладах охорони здоров’я фахівців (інфекціоністів, клінічних фармацевтів, епідеміологів, клінічних мікробіологів тощо), які забезпечують адміністрування антимікробних препаратів; зростанням інфекційної захворюваності і поліфармацією в первинній ланці охорони здоров’я.

МЕТА ЗАХОДУ:

Сприяння розвитку міжфахової інтеграції та вирішенню проблем профілактики антимікробної резистентності, впровадженню сучасних стандартів антимікробної терапії в діяльність закладів охорони здоров’я

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Ключові психологічні фактори, що визначають рішення про призначення антибактеріальних засобів, роль впливу з боку пацієнта, вплив соціальних норм на відтерміноване призначення антибіотика; питання ризику госпіталізації при застосуванні методології відтермінування призначення антибіотика при гострих респіраторних захворюваннях, відмінності у використанні у лікарнях комп'ютеризованих систем інформування про доцільність призначення