_Конференції

13-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю

50 ОБЛИЧ COVID-19:
КЛІНІЧНІ КЕЙСИ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ

Присвячена пам’яті президента УАСМ Лариси Матюхи