_Конференції

 

"Інноваційні підходи у лікуванні інфекційного і постінфекційного кашлю при респіраторних інфекціях" - МАТЮХА Лариса Федорівна – д.мед.н., професор НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ

"Особливості терапії запальних захворювань ротоглотки" - Бацюра Ганна Володимирівна - к.мед.н., доцент НМАПО імені П. Л. Шупика.

"Комплексна терапія захворювань верхніх дихальних шляхів" - БУХАНОВСЬКА Тетяна Миколаївна – к.мед.н., доцент сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика

"Проблеми видачі та подовження листків непрацездатності" - ІВЧУК Вікторія Вікторівна – Експерт за напрямом "Загальна практика - сімейна медицина" ДОЗ ЖОДА, сімейний лікар

"Багатогранність ефектів. Успішна комбінація з прямою доставкою в лікуванні гострих захворювань дихальних шляхів" - ЮДІНА Людмила Володимирівна - доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ ім. П.Л. Шупика

"Риносинусит. Сучасні терапевтичні тенденції" - ДІХТЯРУК Олександр Вікторович – к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

"Роль калію та магнію в терапевтичній практиці" - СРІБНА Ольга Володимирівна - науковий співробітник, к.мед.н., лікар-кардіолог вищої категорії ННІ імені М.Д. Стражеска, відділ порушень ритму серця

"Можливості застосування пропафенону у хворих з фібриляцією передсердь в практиці сімейного лікаря" - КЛИМЕНКО Ліліана Вікторівна - к.мед.н., доцент НМАПО імені П.Л. Шупика

"Постковідний синдром: практичні питання сімейних лікарів" - Мітюряєва Інга Олександрівна - доктор медичних наук, професор, Кафедра педіатрії №4 НМУ ім. О.О.Богомольця, м.Київ