_Конференції

 

Для кого:
Лікарі ЗПСМ, терапевти, кардіологи, пульмонологи, неврологи, оториноларингологи та гастроентерологи

Мета заходу:
- Залучити медичну спільноту до раціонального використання антибіотиків у своїй практиці для лікування пневмоній та інфекцій верхніх дихальних шляхів.
- Оглянути новітні рекомендації по веденню пацієнтів з АГ.
- Розглянути можливості діагностики, профілактики та лікування атеросклерозу та висвітлити сучасні принципи статинотерапії.
- З'ясувати чи існує зв'язок між пандемією коронавірусу та тривожно-депресивним синдромом.

Питання, що розглянуті

Кардіологічний блок

  • Фіксовані комбінації при лікуванні артеріальної гіпертензії (англійська мова) Рокас Серпитіс (Rokas Serpytis) - кардіолог, Центр кардіології та ангіології, Вільнюська університетська лікарня: Сантаришська клініка, Вільнюс, Литва.
  • Пацієнтоорієнтований підхід в кардіології: від протоколу лікування до індивідуалізованої терапії - Міщенко Лариса Анатоліївна - професор, д.мед.н., лікар-кардіолог вищої категорії Науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска
  • Фіксовані комбінації при артеріальній гіпертензії (російська мова) - Романенко Сергій Володимирович - с.н.с., к.мед.н., ДУ «Дніпропетровська, Медична академія МОЗ України», кардіолог (Дніпро) 
  • Клінічні питання щодо статину лікування (англійська мова) - Рокас Серпитіс (Rokas Serpytis) - кардіолог, Центр кардіології та ангіології, Вільнюська університетська лікарня: Сантаришська клініка, Вільнюс, Литва.
  • Статини в практиці сімейного лікаря Клименко Ліліана Вікторівна -  к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Що ви отримаєте:
- Дані національних та міжнародних протоколів щодо діагностики та лікування пневмоній, рекомендації в антибіотикотерапії негоспітальних пневмоній.
- Зрозуміє особливості діагностики й лікування, розбереться у питаннях, які інколи турбують при встановленні неврологічного діагнозу та вибору терапії.
- Алгоритм лікування артеріальної гіпертензії у різних клінічних ситуаціях.
- Підхід до статинотерапії у практиці сімейного лікаря.
- Отримає сучасні дані щодо протекції при НПЗП-гастропатії.