_Конференції


-

Для кого:
Для сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів та лікарів усіх спеціальностей, які хочуть отримувати нові знання та підвищувати свій професійний рівень

Мета заходу:
Одним з основних завдань конференції - сприяти впровадженню в реальну клінічну практику нових знань і технологій та обмін досвідом лікування найбільш поширеніших серед населення захворювань. Підвищити рівень компетенції та якість взаємодії лікарів первинної ланки та лікарів-спеціалістів щодо ведення хворих на розсіяний склероз.

Питання, що розглянуті

 • "Синдром кашлю в практиці сімейного лікаря" - МАТЮХА Лариса Федорівна – д.мед.н., професор НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ
 • "Особливості терапії запальних захворювань ротоглотки" - Бацюра Ганна Володимирівна - к.мед.н., доцент НМАПО імені П. Л. Шупика.
 • "Функціональні розлади жовчного міхура у дітей" - Матвієнко Ірина Миколаївна - старший науковий співробітник ДУ "ІПАГ ім. академіка Лук'янової НАМН України
 • "Багатогранність ефектів. Успішна комбінація з прямою доставкою в лікуванні гострих захворювань дихальних шляхів" -  ЮДІНА Людмила Володимирівна - доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ ім. П.Л. Шупика
 • "Риносинусит. Сучасні терапевтичні тенденції" - ДІХТЯРУК Олександр Вікторович – к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 • "Роль калію та магнію в терапевтичній практиці" -  СРІБНА Ольга Володимирівна - науковий співробітник, к.мед.н., лікар-кардіолог вищої категорії ННІ імені М.Д. Стражеска, відділ порушень ритму серця
 • "Сучасні можливості етіо-патогенетичної та симптоматичної терапії респіраторних вірусних інфекцій під час пандемії COVID-19" - Ткаченко Вікторія Іванівна - д.мед.н., академік НАНВО України, професор кафедри сімейної медицини НУОЗУ імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ТРЕНІНГ«Ведення хворого з розсіяним склерозом у взаємодії лікарів первинної ланки та лікарів-спеціалістів»

Які питання будуть розглянуті на тренінгу?

  1. До якого лікаря зазвичай першочергово звертається хворий на РС?
  2. За якими клінічними критеріями  слід запідозрити РС?
  3. З якими хворобами слід диференціювати («маски» РС)?
  4. Яка подальша тактика лікаря щодо ведення хворого з підозрою на РС?
  5. До якої міри невролог може довіряти компетенціям сімейного лікаря?
  6. Де межа компетенцій фахівців?
  7. Якими є інші критерії верифікації діагнозу РС (критерії Макдональда, показники МРТ та ліквору, способи оцінки функціональної активності хворого)?
  8. На що слід звернути увагу у веденні хворого з РС в умовах ко- та поліморбідності?
  9. Вагітніти чи не вагітніти, що відповісти?
  10. Які сучасні методи лікування РС існують?
  11. Які особливості реабілітації?
  12. Будуть розглянуті 3-4 кейси за темою.

Що ви отримаєте:
У рамках конференції Ви отримаєте сучасні дані щодо сучасних можливостей етіо-патогенетичної та симптоматичної терапії респіраторних вірусних інфекцій під час пандемії COVID-19, лікування респіраторних захворювань, патології ЛОР-органів, функціональних розладів жовчного міхура у дітей. Також матимете можливість взяти участь у тренінгу: «Топові питання ведення хворого з розсіяним склерозом у взаємодії лікарів первинної ланки та лікарів-спеціалістів» на якому Ви отримаєте сучасні рекомендації щодо первинної діагностики та подальшої тактики ведення хворих на розсіяний склероз в межах компетенцій сімейного лікаря та лікарів-спеціалістів.