_Конференції

 

Теми лекцій і доповідей:

  • “Медико-генетичне консультування в практиці сімейного лікаря” – Ольга Вікторівна Процюк – к.мед.н., доцент НМАПО імені П. Л. Шупика.
  • “Функціональні та патологічні зміни ШКТ та гепатобіліарної системи при вагітності”  –  Хаскіна Світлана Валентинівна – лікар-терапевт по екстрагенітальній патології вагітних обласного центру планування сім‘ї м. Одеси, лікар вищої категорії, к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського медичного університету.
  • “Раціональне харчування в період пандемії COVID-19” – Якубовська Інеса Андріївна
  • “Сучасна симптоматична терапія кашлю в амбулаторних умовах” – Матюха Лариса Федорівна – президент Української Асоціації сімейної медицини, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика.