Пульмонологія

Спікер:
Зайков Сергій Вікторович, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Питання що розглядаються на лекції: 1. Небажані наслідки антибіотикотерапії.
2. Етіологія гострого бронхіту.
3. Коли виправдане призначення АБ при ГБ?
4. Лікування хворих на негоспітальну пневмонію. Антибактеріальна терапія хворих на НП в амбулаторних умовах: останні зміни.
5. Шляхи введення АБП: резюме.
6. Вплив комбінованої АБТ β-лактамом і макролідом в порівнянні з монотерапією
β-лактамом на результати лікування хворих на НП.
7. Порівняльна ефективність монотерапії фторхінолонами і комбінованої антибактеріальної терапії β-лактамом та макролідом у хворих на НП.
8. Критерії ефективності/неефективності АБТ НП.
9. Критерії достатності АБТ у хворих на НП.
10. У яких випадках краще більш тривала АБТ НП?
11. Концепція пацієнт-специфічної ротації АБ.
12. Рекомендована тривалість антибактеріальної терапії (АБТ) хворих на НП.
13. Пропозиції американських професійних товариств щодо тривалості АБТ хворих на НП.
14. Порівняльна ефективність коротких (< 7 діб) і традиційних (> 7 діб) курсів АБТ у хворих на нетяжку НП.
15. Ризик клінічних невдач при лікуванні хворих на НП азитроміцином та іншими антибіотиками.
16. Азитроміцин при лікуванні пневмонії. Схвалені FDA (США) режими застосування ази-троміцину при респіраторних інфекціях у дітей.
17. Використання високодозових коротких курсів левофлоксацину у хворих на НП.
18. Частота розвитку НПЯ при прийомі високих і традиційних доз ЛФ у хворих з респіраторними інфекціями.
19. Короткі курси лікування левофлоксацином у високій дозі.
20. Резюме щодо тривалості лікування НП.
21. Причини загострень ХОЗЛ/ХБ. Ефективність антибіотиків при загостренні ХОЗЛ/ХБ.
22. Стартова антимікробна терапія.
23. Чутливість S. pneumoniae та H. influenzae до антибиотиків в Україні (дослідження SOAR, 2011–2013 рр.).
24. Порівняння рівня ерадикації патогенів та безпеки антибактеріальних препаратів при ХБ.
25. Монотерапія респіраторними фторхінолонами у порівнянні з β-лактамами з/без макролідами для госпіталізованих пацієнтів з негоспітальною пневмонією.
26. Рекомендації робочої групи Міжнародного товариства антимікробної терапії (2011).