Пульмонологія

Спікер: Матюха Л.Ф. - президент Української Асоціації сімейної медицини, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика.

Питання, які були розглянуті:

  • Лікування кашлю як протиепідемічний захід.
  • Синдром кашлю в амбулаторній практиці.
  • Основні патогенетичні механізми мукостазу і його клінічне значення.
  • Терапія кашлю.