Пульмонологія

СПІКЕР: Завідувач кафедри сімейної медицини д.мед.н., проф. Л.П. Сидорчук

Питання , що розглядаються на лекції:
1. Розповсюдженість ЛАГ.
2. Що таке легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ)?
3. Критерії діагностики ЛГ.
4. Зміни в легеневих артеріях за ЛАГ.
5. Причини розвитку ЛАГ.
6. Розбір трьох клінічних кейсів.
7. Класифікація ЛГ (ВООЗ, 2013).
8. Діагноз (МКХ-10, ІСРС-2).
9. Функціональні класи ЛАГ (NYHA, ВООЗ).
10. Основні чинники ризику.
11. Основні неспецифічні симптоми ЛГ.
12. Клінічні Рекомендації по діагностиці ЛАГ 2015 (2019); AHA – 2013.
13. Вазореактивний тест (оцінка).
14. Лікування ЛАГ: загальні засоби і підтримуюча терапія, патогенетична (ЛАГ-специфічна) терапія, стимулятори розчинної гуанілатциклази (рГЦ) й таргетна терапія.