_Курси та тренінги

Матеріал доступний для наступних тарифних планів:

«50 відтінків туберкульозу: подорож від діагностики до відновлення» (цикл практичних семінарів для всебічного розгляду поширеної проблеми через клінічні кейси) Четверте СЗ

ЧЕТВЕРТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ - Огляд клінічних випадків синдромів легеневої інфільтрації та дисемінації, що потребують диференціальної діагностики з туберкульозом

СПІКЕР:

Гріцова Наталія Анатоліївна - к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

АКТУАЛЬНІСТЬ:

В клінічній повсякденній діяльності лікарі загальної медичної практики сімейні лікарі, лікарі терапевти, лікарі пульмонологи та будь-які інші фахівці, які стикаються з необхідністю проведення диференціальної діагностики бронхолегеневої патології мають чітко визначати групу пацієнтів, які потребують виключення туберкульозної етіології процесу. В умовах військового часу різко зростає кількість випадків туберкульозу серед населення країни, тривожною є тенденція до невчасної його діагностики. Особливо потребують уваги ті клінічні ситуації, які супроводжуються розвитком синдромів легеневої інфільтрації та дисемінації, найскладніші для диференціальної діагностики з туберкульозом. Тематика семінару охоплює майже весь спектр диференціально діагностичних ознак туберкульозу легенів із іншої етіології легеневими процесами чим і обумовлена актуальність.

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищити рівень знань та удосконалити практичні навички лікарів загальної практики з питань організації виявлення, сучасних стандартів діагностики як латентної туберкульозної інфекції, так і активної форми захворювання, профілактики та лікування

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Варіабельності клініко-рентгенологічних ознак інфільтративного та дисемінованого туберкульозу, особливостей диференціальної діагностики з легеневими інфільтраціями та дисемінаціями іншої етіології.

Вартість: 400 грн
купити

50 відтінків туберкульозу: подорож від діагностики до відновлення (Курс: 6 лекцій)

Курс включає:
6 занять

Спікер
Гріцова Наталія Анатоліївна - к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Мета
Метою циклу заходів є підвищення рівня професійної компетентності та знань лікарів у сфері діагностики, профілактики і лікування туберкульозу. Проект спрямований на оновлення та поглиблення знань медичних працівників з актуальних питань епідеміології, методів діагностики, сучасних протоколів лікування, а також соціально-психологічного супроводу пацієнтів.

Актуальність
Туберкульоз залишається однією з найбільш поширених інфекційних хвороб у світі, вимагаючи від медичних працівників високої кваліфікації та глибоких знань для ефективного лікування та профілактики. Нові методи діагностики і лікування, поява мультирезистентних штамів бактерій роблять актуальним постійне оновлення знань в цій області.

Практична цінність
Цикл заходів дасть можливість лікарям:

Ознайомитися з найновішими дослідженнями і рекомендаціями в області туберкульозу.
Вдосконалити навички діагностики та вибору оптимальних схем лікування.
Застосовувати інтердисциплінарний підхід для комплексного лікування та реабілітації пацієнтів.
Розробити індивідуальні плани підтримки пацієнтів на різних етапах лікування.
Покращити комунікаційні навички для взаємодії з пацієнтами та їхніми сім'ями

ПРОГРАМА КУРСУ

Заняття 1:

 1. Основи рентгенограми органів грудної клітки. Що шукати та які рентгенологічні ознаки властиві туберкульозу;
 2. Різні клінічні форми туберкульозу органів дихання в рентгенологічному відображенні: типові та атипові варіанти прояву;
 3. Диференціально-діагностичні рентгенологічні критерії, що свідчать про туберкульозну етіологію патологічного процесу в легенях;
 4. Роль комп’ютерної томографії в діагностиці туберкульозу: порівняння з рентгенографією;
 5. Взаємодія з рентгенологом: як правильно формулювати запит на рентгенографію та ефективно спілкуватися з фахівцем під час використання результатів.

Заняття 2:

 1. Які методи сучасної діагностики ЛТБІ застосовуються в практиці лікаря загальної практики;
 2. Які переваги та недоліки мають різні методи діагностики ЛТБІ;
 3. Як інтерпретувати результати туберкулінового шкірного тесту та IGRA тестів;
 4. Які фактори можуть вплинути на точність та надійність результатів діагностики ЛТБІ;
 5. Як інтегрувати діагностику ЛТБІ у загальні результати обстеження пацієнта з групи ризику по туберкульозу та прийняти рішення про необхідність призначення профілактичного курсу лікування;
 6. Як спостерігати за пацієнтами з ЛТБІ та моніторити їх стан.

Заняття 3:

 1. Якими є типові клінічні прояви первинного туберкульозу, хто хворіє, його патогенез;
 2. Які рентгенологічні ознаки притаманні первинному туберкульозу;
 3. Як виявити та провести диференціальну діагностику первинного туберкульозу;
 4. Які фактори сприяють розвитку варіабельності клініко-рентгенологічних ознак первинного туберкульозу;
 5. Особливості ведення випадку первинного туберкульозу.

Заняття 4:

 1. Варіабельності клініко-рентгенологічних ознак інфільтративного та дисемінованого туберкульозу;
 2. Особливостей диференціальної діагностики з легеневими інфільтраціями та дисемінаціями іншої етіології.

Заняття 5: (буде доступний 02.10.23)

 1. Особливості роботи у вогнищі туберкульозної інфекції;
 2. Критерії відбору контактних по туберкульозу на дообстеження;
 3. Складання режиму профілактичного лікування;
 4. Сучасні режими та схеми хіміопрофілактичних курсів;
 5. Ускладнення вакцинації БЦЖ;
 6. Ведення випадків ускладненого перебігу післявакцинального періоду.

Заняття 6:

 1. Методи виявлення туберкульозу у дітей і підлітків, активне та пасивне виявлення, скринінгові методи дослідження.
 2. Проба Манту с 2 ТО, тести вивільнення гамма-інтерферону, інтерпретація результатів;
 3.  Забезпечення маршруту пацієнта з підозрою на туберкульоз і з підтвердженим випадком захворювання.
 4.  Рентгенологічні ознаки туберкульозу у дітей і підлітків.
 5. Забезпечення ефективного лабораторного підтвердження туберкульозу на рівні ПМСД.
 6. Основи роботи лікаря первинної ланки по відстеженню контактів щодо туберкульозу.

 

Вартість: 1 500 грн (2350 грн)купити