_Курси та тренінги

Спікер: Клименко Ліліана Вікторівна, к.мед.н., доцент

Актуальність
Ішемічна хвороба серця є одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань і характеризується високими показниками захворюваності та смертності. Залежно від швидкості прогресування атеросклеротичної бляшки та формування розмірів тромбу, термінів його існування в просвіті судини, ступеня обмеження коронарної кровотечі, стану вираженості колатеральної кровотечі та інших факторів, клінічне загострення ІХС проявляється нестабільною стенокардією, розвитком інфаркту міокарда із зубцем Q і без зубця Q, раптовою серцевою смертю. Таким чином, висвітлення основних питань, пов’язаних із походженням, діагностикою та лікуванням гострого коронарного синдрому, є актуальним у практиці сімейного лікаря.

Які питання будуть розглянуті?

Лекція 1:

1. ЕКГ-діагностика гострого коронарного синдрому: локалізація ГІМ, не- Q-ІМ, нестабільна стенокардія, Q-ІМ, стадії ГІМ, ГІМ та блокада ЛНПГ, ГІМ та блокада ПНПГ.
2. Практичний розбір понад 50 плівок ЕКГ разом зі спікером-експертом.

Лекція 2:

1. Причини ГКС.
2. Нестабільна стенокардія: форми, ЕКГ-критерії під час нападу НС, біологічні маркери в крові.
3. ГКС без елевації сегмента ST: симптоматика, критерії діагностики.
4. Інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST: симптоматика, критерії діагностики.
5. Ехокардіографія, коронарографія та дослідження крові при ІМ.
6. Критерії діагностики гострого інфаркту міокарда.
7. Діагностичні критерії периопераційного інфаркту міокарда.
8. Лікування ГКС. Необхідні дії лікаря. Протипоказані та нерекомендовані втручання у пацієнтів з ГІМ.

Чому навчиться слухач?

1. ЕКГ-діагностиці ГІМ.
2. Потренується в розшифровці ЕКГ-плівок з даною патологією на прикладі понад 50 реальних клінічних кейсів.
3. Вдосконалить практичні навички в розшифровці ЕКГ-плівок.
4. Навчиться діагностиці та тактиці ведення пацієнтів з ГІМ.

Вартість курсу: 500грн
(2 практичні лекції)