_Курси та тренінги

Спікер: Клименко Ліліана Вікторівна – к.мед.н., доцент, спікер-експерт MedEvent з кардіології.
Актуальність:
Некоронарогенні захворювання міокарда (міокардити, перикардити та кардіоміопатії) нерідко зустрічаються у клінічній практиці.
Актуальність даної теми зумовлена труднощами діагностики, адже ураження міокарда некоронарогенної природи проявляються симптоматикою хвороб, які часто зустрічаються у практиці сімейного лікаря (ІХС, АГ, вади серця). Підвищення інтересу до проблеми некоронарогенних захворювань серця в останні роки викликано їх зростаючою поширеністю серед населення різних країн, високою частотою тимчасової та стійкої непрацездатності, яка визначає соціальну значущість захворювань.
Саме тому на дводенному курсі будуть розглянуті питання етіології й патогенезу різних форм некоронарогенної патології серця, буде наведена класифікація, клінічні прояви та основні принципи корекції, а також показники оцінки діяльності серця за результатами інструментального дослідження.
Які питання будуть розглянуті на курсі?
16.02.2021
  • Міокардит: визначення, основні етіологічні чинники, класифікація, клінічна картина, роль клінічних, лабораторних, інструментальних методів дослідження в діагностиці захворювання, ускладнення і їх профілактика, прогноз, сучасні алгоритми лікування.
  • Дилатаційна, гіпертрофічна та рестриктивна кардіоміопатії: визначення, основні етіологічні чинники, класифікація кардіоміопатій, клінічна картина, особливості діагностики захворювання, ускладнення і їх профілактика, прогноз,  сучасні принципи лікування.
18.02.2021
  • Перикардит: визначення, етіологічні чинники, класифікація, клінічна картина, особливості діагностики захворювання, ускладнення і їх профілактика, прогноз, сучасні принципи лікування перикардиту.
Чому навчиться слухач?
Навчиться діагностиці та тактиці ведення пацієнтів з некоронарогенними захворюваннями міокарда згідно з сучасними рекомендаціями.
Вартість курсу: 500 грн
(2 практичні лекції)
https://academy.medevent.com.ua/product/suchasnij-poglyad-na-paciientiv-iz-cd-2-tipu-rekomendacii-ada-ta-duodecim/?add-to-cart=287