_Курси та тренінги

Спікер: Погоріла Оксана Іванівна – к.мед.н., доцент, спікер-експерт MedEvent з гематології

Актуальність:

Різні види анемій виявляються у 10-20% населення. Найчастіше зустрічаються анемії, пов'язані з дефіцитом заліза (близько 90% всіх анемій). Рідше зустрічаються анемії пов'язані з дефіцитом вітаміну В12 або фолієвої кислоти, гемолітичні та апластичні анемії, анемії при хронічних захворювань. Також анемія може мати складне походження, можливе поєднання залізодефіцитної та В12-дефіцитної анемії. Таким чином, висвітлення основних питань, пов’язаних з діагностикою анемій, є актуальним у практиці сімейного лікаря та лікарів різних спеціальностей для надання своєчасної медичної допомоги хворим з анемічним синдромом та профілактики його розвитку.

Які питання будуть розглянуті?

Лекція 1:

  1. Залізодефіцитна анемія: етіологія, клініка, лабораторні показники.
  2. В12 -фолієводефіцитна анемія: етіологія, клініка, лабораторні показники.
  3. Діагноз та диференційний діагноз залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитної анемії.
  4. Розбір лабораторних досліджень залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитної анемії.
  5. Тактика лікаря при виявленні змін характерних для залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитної анемії.

Лекція 2:

  1. Розбір понад 30 лабораторних досліджень: залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитної анемії; нормохромних, нормоцитарних анемій, їх диференційна діагностика; виявлення анемії зі змінами інших лабораторних показників.
  2. Розробка тактики лікаря при виявленні анемії у хворих з онкогематологічними захворюваннями.

Чому навчиться слухач?

1. Слухач потренується в розшифровці загального аналізу крові з прикладами залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитної анемій.
2. Вдосконалить практичні навички в розшифровці загального аналізу крові з прикладами нормохромної, нормоцитарної анемії, анемії у поєднанні зі змінами інших показників.
3. Курс допоможе слухачу вирішити питання диференційної діагностики анемічного синдрому та визначитись з подальшою тактикою.
4. Слухач вдосконалить практичні навички щодо діагностики анемічного синдрому для своєчасної медичної допомоги, профілактики розвитку анемічного синдрому.

Вартість курсу: 400грн

(2 практичні лекції)