Пленарні засідання 08-10.12.21

V ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «Гострі та хронічні патології в епоху COVID-19»

  • «Особливості ведення хворих з артеріальною гіпертензією на тлі COVID-19» – Чопей Іван Васильович – д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород)
  • «Проблеми лікування кашлю при бронхіальній астмі та ХОЗЛ на тлі COVID-19» – Дебрецені Крістіан Олександрович – старший
  • викладач кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород)
  • «Остеоартрит: роль локального та системного запалення» – Борткевич Олег Петрович – д.мед.н., професор, провідний науковий
  • співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця і клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України (м. Київ)
  • «Актуальні питання раціональної антибактеріальної терапії негоспістальної пневмонії» – Бухановська Тетяна Миколаївна – к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ)
  • «Можливості й перспективи комплексного впливу на імунну відповідь при респіраторних інфекціях» – Гогунська Інна Володимирівна – д.мед.н., професор, ГУ «Інститут отоларингології імені проф. А.І. Коломійченко НАМН України» (м. Київ)
  • «Сучасні підходи щодо допомоги пацієнтам з пролежнями» – Бездітко Наталія Володимирівна – доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків)