Пленарні засідання 08-10.12.21

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ “COVID-19: менеджмент, вакцинація”

 • «Маски COVID-19: менеджмент пацієнтів різного віку з різними супутніми станами» – Колесник Павло Олегович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету №2 (м. Ужгород)
 • «Психологічна підтримка хворих на COVID-19» – Матвієць Людмила Григорівна – к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ)
 • «Окремі питання вакцинації проти COVID-19 при різних клінічних ситуаціях» – Лапій Федір – к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П.Л. Шупика(м. Київ)
 • «Рекомендації щодо діагностики та лікування вторинних бактеріальних респіраторних інфекцій на тлі COVID-19: 12 можливих помилок» – Островський Микола Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб  Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ)
 • «Діагностика та лікування бактеріальних ускладнень COVID-19» – Сова Сергій Геннадійович – д.мед.н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця (м. Київ)
 • «Можливості профілактики важкого перебігу COVID-19» – Курах Артур Васильович – асистент кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  
 • (м. Ужгород)
 • «Перспективи та проблеми вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19» – Гечко Христина Андріївна – аспірант кафедри дитячих хвороб ДВНЗ «Ужгородський
 • національний університет» (м. Ужгород)
 • «Застосування інгібіторів протонної помпи у хворих на коронавірусну інфекцію, потенційні ризики та переваги терапії. Що нового?» – Гнепа Яна Юріївна – аспірант кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  (м. Ужгород)
 • «Особливості перебігу коронавірусної інфекції в пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та супутнім ожирінням» – Гряділь Тарас Іванович – асистент кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м.Ужгород)

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ “Медична освіта під час пандемії COVID-19”

 • «Безперервний професійний розвиток – бальна система, нормативні документи» – Булавінова Катерина Олександрівна – медичний експерт Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (м.Київ)
 • «ЕСОЗ/ПФУ: МВТН, РЗО, ЕРЛН – що це та як з ними взаємодіяти» – Блажієвський Михайло – представник HELSI (м.Київ)
 •  «Роль сучасних цифрових технологій у безперервному професійному розвитку лікарів під час пандемії COVID-19» – Гечко Михайло Михайлович – старший викладач кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет», заступник декана (м. Ужгород)
 • «SALUS – новий простір сімейної медицини» – Бебешко Тарас – засновник платформи Foudatin For Future; Найда Ігор – засновник і лідер платформи “Сходи в майбутнє”; Надутий Костянтин – член правління УАСМ, керівник напрямку «Менеджмент», член Президії Національної Лікарської Ради від УАСМ (м. Київ)