PHARMA PRO

 

СПІКЕР:

Бурчинський Сергій Георгійович (Керівник Відділу інформаційного аналізу та Міжнародних наукових програм ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", канд. мед. наук. Національний експерт України в галузі клінічної нейро- та психофармакології)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Попит на ефективні та безпечні лікарські засоби зростає зі збільшеннями чисельності та загального постарішання населення земної кулі та зміною екологічних і кліматичних умов існування людства. В умовах коморбідності терапія часто полягає у поліфармації, що потребує не лише знань стандартів лікування соціально-значимих захворювань, а й урахування особливостей фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів у конкретного пацієнта. На конференції будуть розглянуті актуальні питання лікування пацієнтів із інфекційною та стрес-індукованою патологією, алергічними та іншими соціально-значимими захворюваннями в умовах коморбідності та із урахуванням персоналізованих підходів.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:

Сучасні лікарські засоби дозволяють досягти значних результатів у лікуванні соціально-значимих захворювань, попередити розвиток ускладнень, інвалідності, ранньої смертності, підвищити якість життя пацієнтів. Але використання лікарських засобів може асоціювати із ризиками побічних ефектів, загострення хронічної патології. На конференції будуть представлені успішні практики, які базуються на персоналізованому застосуванні фармакотерапії.

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Instagram https://instagram.com/academy.medeven...

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency