Оториноларингологія

Спікер: Кононов О.Є. - доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика.

Питання, які були розглянуті:

  • Зовнішній отит: патогенез, клінічні прояви, лікування.
  • Гострий середній отит: патогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика, лікування.