Оториноларингологія

Спікер: Кононов Олександр Євгенович - к.м.н. в області отоларингології, доцент, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.  Шупика.

Питання, які були розглянуті:

  • Гострий риносинусит: етіологія, патогенез, класифікація, ступінь тяжкості, ускладнення, обтяжуючі симптоми у дітей, диференційний діагноз, лікування.