Оториноларингологія

Спікер:

Кононов Олександр Євгенович - к.м.н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ імені П.Л. Шупика.

Питання що розглядаються на лекції:

  • Сучасний погляд на проблему гострого риносинуситу - класифікація, етіологія, патогенез.
  • Класичні клінічні синдроми з урахуванням варіабельності проявів.
  • Аналіз причин розвитку гострого риносинуситу з урахуванням патогенетичних механізмів та статистичних даних щодо частоти розвитку кожної з них.
  • Порівняльний аналіз сучасних рекомендацій щодо терапевтичних підходів.
  • Схема лікування з урахуванням патогенетичних механізмів розвитку гострого риносинуситу.

Що отримає учасник?

Вебінар дасть можливість систематизувати знання про етіологію, патогенез різних причин гострого риносинуситу, на основі чого розшириться розуміння доцільності того чи іншого терапевтичного підходу.