ІІ Національний медичний конгрес з міжнародною участю "Протимікробна резистентність: світові виклики»

 

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Яворовський Олександр Петрович - академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність обумовлена значною поширеністю антимікробної резистентності у закладах охорони здоров’я України та повільним впровадженням в них сучасних стандартів та протоколів антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики; нестачею, а часто і відсутністю в багатьох закладах охорони здоров’я фахівців (інфекціоністів, клінічних фармацевтів, епідеміологів, клінічних мікробіологів тощо), які забезпечують адміністрування антимікробних препаратів; зростанням інфекційної захворюваності і поліфармацією в первинній ланці охорони здоров’я.

МЕТА ЗАХОДУ:

Сприяння розвитку міжфахової інтеграції та вирішенню проблем профілактики антимікробної резистентності, впровадженню сучасних стандартів антимікробної терапії в діяльність закладів охорони здоров’я

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Пріоритетні завдання з вдосконалення культури безпеки в закладах охорони здоров`я України,а саме безпека персоналу та пацієнтів; вивчаються дослідження щодо зрілості культури безпеки у вітчизняній системі охорони здоров’я. Сформовані основні пропозиції щодо формування культури безпеки